Pozivi

Saziv 9. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

19.02.2021 08:27
Slika
koja će se održati u utorak, 23.2.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

              S k u p š t i n a

- Komisija za obrazovanje

i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -

Broj: 02-02-147-1/21

Tuzla, 17.02.2021. godine

 

            Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

 

S A Z I V A

devetu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 23.2.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

 

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i  r e d:

 

  1. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u školskoj 2019/2020. godini
  2. Razmatranje predstavke Sadmira Sakića iz Živinica
  3. Razmatranje predstavke Denize Aljić iz Tuzle
  4. Razmatranje predstavke Anela Ibeljića iz Tuzle
  5. Razmatranje molbe Aktiva prirodnih nauka JU Mješovita srednja škola Tuzla
  6. Razmatranje molbe Aktiva profesora biologije i hemije i Aktiva matematike, fizike, informatike i poduzetništva JU Srednja medicinska škola Tuzla
  7. Razmatranje zahtjeva Aktiva biologije, hemije i fizike JU Mješovita srednja škola Živinice
  8. Tekuća pitanja

 

 

Predsjednik Komisije

 Midhat Čaušević, v.r.

0 0