Pozivi

Saziv 8. sjednice Zakonodavno-pravne komisije - ODGOĐENO

koja će se održati u četvrtak 19.3.2020. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

13.03.2020 11:11
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-189-1/20
Tuzla, 12.3.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

osmu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u četvrtak 19.3.2020. godine, sa početkom u 8,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o pečatu Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima
branilaca i članova njihovih podrodica
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama
4. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije
bespravno izgrađenih građevina
5. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i
poklon
6. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o oružju i municiji
7. Razmatranje nacrta Zakona o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito
nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu
8. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda
zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
9. Razmatranje prijedloga Odluke o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju Odluke o izmjeni Programa sufinansiranja projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdjevanja općine Čelić
11. Razmatranje zahtjeva za autentično tumačenje odredbi člana 128. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju TK – dostavljen od Advokatske kancelarije Velida Harčina iz Gračanice po nalogu vlastodavca Džanić Senade iz Stanić Rijeke općina Doboj Istok
12. Upoznavanje sa odgovorom Uprave policije, MUP-a Tuzlanskog kantona u vezi zahtjeva Uprave policije MUP-a TK za autentičnim tumačenjem odredaba Zakona o oružju i municiji
13. Upoznavanje sa odgovorom Uprave policije, MUP-a Tuzlanskog kantona u vezi predstavke Vršajević Miralema
14. Upoznavanje sa mišljenjem Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja u vezi zahtjeva Kantonalne direkcije robnih rezervi za tumačenje Zakona o robnim rezervama Tuzlanskog kantona
15. Tekuća pitanjaPredsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0