Pozivi

Saziv 8. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivedu i šumarstvo

 

22.04.2021 13:26
Slika
koja će se održati u utorak 27.4.2021. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-276-1/21
Tuzla, 21.4.2021.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

osmu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 27.4.2021. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
2. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Alen Karić, v.r.
0 0