Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu, 22.11.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

16.11.2023 07:56
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-573-1/23
Tuzla, 13.11.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 22.11.2023. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o dopuni Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona
2. a) Razmatranje prijave v.d načelnika Klinike za interne bolesti i
b) Upoznavanje sa odgovorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u
vezi prijave v.d načelnika Klinike za interne bolesti, dostavljen po zahtjevu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine TK
3. Razmatranje zahtjeva pet udruženja žena oboljelih od tumora dojke TK za
uvođenje i finansiranje genetskog testiranja – Mammaprint – koji je indiciran kod pacijentica sa ranim stadijem karcinoma dojke
4. Upoznavanje sa obavijesti Ministarstva zdravstva TK u vezi sa izradom Strategije
razvoja zdravstvenog sistema na TK za period 2023-2028. godina
5. Upoznavanje sa odgovorima Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, u vezi liste utvrđenih decifitarnih zdravstvenih usluga
6. Upoznavanje sa odgovorom JZU Univerzitetko-klinički centar Tuzla u vezi problematike liječenja onkoloških pacijenata po pitanju radioterapije, odnosno o broju onkoloških pacijenata koji čekaju tretman radioterapije
7. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Šekib Umihanić, v.r.
0 0