Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona

 

19.02.2021 08:22
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 22.2.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-145-1/21
Tuzla, 17.2.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

sedmu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak 22.2.2021. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i
indikatori zdravlja u 2019. godini
2. Razmatranje anonimne predstavke – nelegalan rad ljekara u DZ Živinice
3. Razmatranje anonimne predstavke u vezi rada dr Almira Jagodića
4. Razmatranje anonimne predstavke u vezi radnog vremena ljekara DZ Živinice
5. Razmatranje anonimne predstavke na rad zubara van DZ Živinice
6. Razmatranje Molbe UG Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“
Tuzla – za nastavak realizacije posebnog programa – nabavka elektromotornih kolica za 2020.g. koji je privremeno obustavljen
7. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva zdravstva u vezi akta Asocijacije
Margina vezano za problematiku ovisnosti (droge, alkohol, kockanje...)
8. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0