Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

30.05.2022 14:44
Slika
koja će se održati u četvrtak 02.06.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-354-1/22
Tuzla, 27.05.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

sedmu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak 02.06.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Sandra Imširović, v.r.
0 0