Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u srijedu, 13.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

07.12.2023 11:15
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-627-1/23
Tuzla, 06.12.2023. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedmu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu, 13.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o dopuni Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta
4. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
5. Razmatranje nacrta Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2024. godinu
8. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja turizma Tuzlanskog kantona za period 2024-2029. godina
9. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
10. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima i obrtima na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
11. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Jakub Suljkanović, v.r.
0 0