Pozivi

Saziv 7. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

19.02.2021 08:34
Slika
koja će se održati u srijedu 24.2.2021. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-144-1/21
Tuzla, 17.2.2021.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

sedmu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 24.2.2021. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o šumama
2. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016. – 2020. godina, za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
3. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0