Pozivi

Saziv 6. sjednice za kulturu, sport i mlade

 

19.05.2021 15:57
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-319-1/21
Tuzla, 17.05.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

6. sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 21.05.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2020. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-Beg“ u Tuzli za 2020. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla za 2020. godinu
5. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0