Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

koja će se održati u četvrtak, 21.09.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

18.09.2023 10:52
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-479-1/23
Tuzla, 15.09.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

šestu sjednicu Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 21.09.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku
legalizacije bespravno izgrađenih građevina
2. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
i građenju
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Asmir Hasić, v.r.
0 0