Pozivi

Saziv 6. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

31.05.2023 07:58
Slika
koja će se održati u četvrtak, 01.06.2023. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-305-1/23
Tuzla, 30.05.2023.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

šestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 01.06.2023. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom
razvoju u 2023. godini, radi davanja mišljenja
2. Razmatranje prjedloga Poljoprivredne zadruge „PMG-VIP“ Gradačac za izradu programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2023. godinu
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Husein Tokić, v.r.
0 0