Pozivi

Saziv 5. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

koja će se održati u petak, 22.09.2023. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

18.09.2023 11:02
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-485-1/23
Tuzla, 15.09.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 22.09.2023. godine, sa početkom u 9,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina
4. Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i građenju
5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju podrške kupovini zemljišta i davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanju drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu
6. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti pripajanja Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla
7. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01. do 31.12.2022. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2022. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2022. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2022. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.06.2023. godine
12. Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01-30.06.2023. godine
13. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0