Pozivi

Saziv 5. sjednice 5. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.04.2021 13:31
Slika
koja će se održati u srijedu 28.4.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-273- 1/21
Tuzla, 21.4.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

5. sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu 28.4.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2020. godini
3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
4. Razmatranje molbe Arnela Dedića iz Gračanice
5. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0