Pozivi

Saziv 35. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

 

30.05.2022 14:46
Slika
koja će se održati u petak, 03.06.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-349-1/22
Tuzla, 27.05.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
trideset petu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u petak, 03.06.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
4. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
5. Razmatranje nacrta Zakona o privremenom korišćenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona
6. Razmatranje zahtjeva PU „Arhiv za privatnu arhivsku građu“ Tuzla
7. Razmatranje zahtjeva i urgencije JU Mješovita srednja saobraćajna škola Tuzla za tumačenje članova 136. i 105. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju („Službene novine TK“ br. 10/20 – prečišćeni tekst, 11/21, 11/21 i 22/21)
8. Upoznavanje sa izjašnjenjem Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi inicijative za izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju od strane PU Richmond park International Primari School Tuzla
9. Tekuća pitanja

Predsjednica
Zakonodavno-pravne komisije
Jasmina Lugavić, v. r.
0 0