Pozivi

Saziv 30. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona,

koja će se održati u ponedjeljak, 27.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli

20.07.2020 11:25
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a

- Federacija Bosne i Hercegovine -

T U Z L A N S K I  K A N T O N

               S k u p š t i n a 

Broj: 01-02-478-1/20

Tuzla, 17.7.2020. godine

 

Na osnovu člana 59. stav i člana 61. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 13/19 i 5/20), predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

 

S a z i v a
 tridesetu sjednicu Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 27.7.2020. godine, sa početkom u 10,00 sati,
 u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u Tuzli
 

 

            Za sjednicu predlažem sljedeći

 

D n e v n i  r e d:

1.  Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
2.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o vodama
3.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju Tuzlanskog kantona
4.
Razmatranje prijedloga i donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom
5.
Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za izdavanje udžbenika i drugih nastavnih sredstava
6.
Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica za period 1.1.-31.12.2019. godine
7.
Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
8. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
9. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2019. godini
10.
Razmatranje prednacrta federalnog Zakona o vijeću zaposlenika, radi davanja mišljenja
11.
Razmatranje nacrta federalnog Zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca, radi davanja mišljenja
12.
Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa pandemijom korona virusa na području Tuzlanskog kantona

   

                            

                                                                                                                        Predsjednik                 

                                                                                                          Skupštine Tuzlanskog kantona,

 

                                                                                                                     Žarko Vujović

0 0