Pozivi

Saziv 30. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

22.08.2022 13:54
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-496-1/22
Tuzla, 22.08.2022. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

tridesetu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 29.08.2022. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o privremenom korišćenju javnih površina
3. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona naučnoistraživačkom radu
4. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
5. Razmatranje nacrta Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
6. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2021. godinu
11.Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost “Spreča” d.d. Tuzla za 2021. godinu
12. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Univerzitet u Tuzli za 2021. godinu
13.Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Veterinrski zavod Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
14. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2021. godinu
15. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
16. Razmatranje Informacije o stanju turističko-ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2021. godini
17. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Damir Šišić, v.r.
0 0