Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja

koja će se održati u srijedu, 27.03.2024. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.03.2024 12:59
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za zaštitu značajnih datuma i
ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i
Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-175-1/24
Tuzla, 19.03.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995. Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

treću sjednicu Komisije za zaštitu značajnih datuma i ličnosti za područja Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine iz perioda 1992-1995. Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 27.03.2024. godine, sa početkom u 11,30 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o značajnim
datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje inicijative Unije veterana Grada Živinice za obilježavanje značajnog
datuma, dana sjećanja (3. maj) na pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine i sve žene koje su dale nemjerljiv doprinos Domovine Bosne i Hercegovine, u vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Mirela Memić,v.r.
0 0