Pozivi

Saziv 3. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

koja će se održati u srijedu, 20.09.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

18.09.2023 10:50
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-484-1/23
Tuzla, 15.09.2023. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
treću sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 20.09.2023. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o muzejskoj djelatnosti
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Narodna i univerzitetska
biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla za 2022. godinu
3. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u
2022. godini
4. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0