Pozivi

Saziv 28. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

30.05.2022 14:48
Slika
koja će se održati u petak, 03.06.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-350-1/22
Tuzla, 27.05.2022. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
dvadeset osmu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u petak, 03.06.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona Tuzla za period 01.01.-31.12.2021. godine
6. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
7. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
8. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
11. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
12. Razmatranje Informacije o statusu projekta izgradnje auto ceste Tuzla – Brčko – Orašje, kao dijela auto ceste Sarajevo – Beograd
13. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Damir Šišić, v.r.
0 0