Pozivi

Saziv 27. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije

 

13.12.2021 10:35
Slika
koja će se održati u petak, 17.12.2021. godine, sa početkom u 15,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-719-1/21
Tuzla, 10.12.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvadeset sedmu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 17.12.2021. godine, sa početkom u 15,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine
izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta Tuzlanskog kantona za
2020. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Nedžad Hamzić, v.r.
0 0