Pozivi

Saziv 26. sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

19.04.2022 15:19
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 25.04.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-253-1/22
Tuzla, 18.04.2022. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije
S A Z I V A
dvadeset šestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 25.04.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1.Razmatranje Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2.Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta
Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
3.Razmatranje prijedloga Zakona o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla
4.Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za
period od 01.01. do 31.12.2021. godine
5.Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
6.Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
7.Razmatranje Izvještaja o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju JU Zaštićeni
pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2021. godinu
8.Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog
kantona za 2021. godinu
9.Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-
31.12.2021. godine
10.Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2021. godine
11.Razmatranje nacrta Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
12. Tekuća pitanja (Kratka informacija o trenutnom stanju na Rudniku soli Tuzla dostavljena od radnika rudnika)


Predsjednik Komisije
Damir Šišić,v.r.
0 0