Pozivi

Saziv 23. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

30.05.2022 14:42
Slika
koja će se održati u četvrtak, 02.06.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-351-1/22
Tuzla, 27.05.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

dvadeset treću sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 02.06.2022. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju
2. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona
3. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
4. Razmatranje prijave grupe uposlenika JU OŠ „Lukavica“ u Lukavici
5. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0