Pozivi

Saziv 22. sjednice Komisije za jednakopravnost spolova

 

13.10.2021 11:10
Slika
koja će se održati u srijedu, 20.10.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za jednakopravnost spolova
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-607-1/21
Tuzla, 12.10.2021.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za jednokopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije


S A Z I V A
dvadeset drugu sjednicu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 20.10.2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021.
godinu
2.Razmatranje Informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama
Tuzlanskog kantona
3.Tekuća pitanjaPredsjednica
Komisije za jednakopravnost spolova
Azra Okić, v.r.

0 0