Pozivi

Saziv 20. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

19.04.2022 15:17
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 25.04.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-265-1/22
Tuzla, 21.04.2022.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvadesetu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 25.04.2022. godine sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Husein Tokić, v.r.
0 0