Pozivi

Saziv 20. sjednice Komisije za izbor i imenovanja

 

09.07.2021 12:32
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 12.07.2021. godine, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona, sa početkom u 10,00 sati

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za izbor i imenovanja
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-437-1/21
Tuzla, 06.07.2021.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvadesetu sjednicu Komisije za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak 12.07.2021. godine, u prostorijama
Skupštine Tuzlanskog kantona, sa početkom u 10,00 sati


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje zahtjeva Kluba poslanika Naše stranke za promjenu članova u radnim tijelima Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Tekuća pitanja


Predsjednik
Komisije za izbor i imenovanja
Slađan Ilić, v.r.
0 0