Pozivi

Saziv 2. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

09.03.2023 08:59
Slika
koja će se održati u petak, 10.03.2023. godine sa početkom u 10,00 sati


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-148-1/23
Tuzla, 07.03.2023.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u petak, 10.03.2023. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine
2. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
3. Razmatranje dopisa JU Veterinarski zavod TK Tuzla
4. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0