Pozivi

Saziv 2. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije

 

09.03.2023 09:14
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 15,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-146-1/23
Tuzla, 07.03.2023.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

drugu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 13.03.2023. godine, sa početkom u 15,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Informacije o provođenju Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Boris Krešić, v.r
0 0