Pozivi

Saziv 18. sjednice Komisije za zdravstvo

 

22.08.2022 13:52
Slika
koja će se održati u petak, 26.08.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02- 485-1 /22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
osamnaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u petak, 26.08.2022. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:


1. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za period 01.01.-31.12.2021. godine
3. Razmatranje predstavke Alić Mirsada iz Tuzle
4. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0