Pozivi

Saziv 17. sjednice Komisije za zdravstvo

 

19.04.2022 15:17
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 25.04.2022. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-254-1/22
Tuzla, 18.04.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedamnaestu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u ponedjeljak, 25.04.2022. godine, sa početkom u 13,30 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog
osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
2.Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravstvo
Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije

Zumra Begić,v.r.
0 0