Pozivi

Saziv 17. sjednice Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona

 

22.08.2022 13:47
Slika
koja će se održati u četvrtak, 25.08.2022. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzl

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-490-1/22
Tuzla, 19.08.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za rad i socijalnu politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

sedamnaestu sjednicu Komisije za rad i socijalnu politiku
Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 25.08.2022. godine,
sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Tuzlanskom kantonu
2. Razmatranje Rodne analize zaposlenih u institucijama Tuzlanskog kantona na rukovodećim pozicijama
3. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delinkvenciji na području Tuzlanskog kantona
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Mirnes Gušić,v.r.
0 0