Pozivi

Saziv 17. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

15.11.2021 13:16
Slika
koja će se održati u četvrtak, 18.11.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-671-1/21
Tuzla, 12.11.2021. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
sedamnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 18.11.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:
1. Razmatranje nacrta Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i nauku
2. Razmatranje:
a) Predstavke roditelja VIc Javne ustanova Prva OŠ Živinice
b) Akta Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH u vezi predstavke roditelja
VIc Javna ustanova Prva OŠ Živinice
c) Izjašnjenja Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi problema vršnjačkog nasilja u Javna ustanova Prva OŠ Živinice
3. Razmatranje molbe za odklanjanje diskriminacije dostavljena od neformalne grupe radnika zaposlenih u osnovnim i srednjim školama na području TK
4. Razmatranje:
a) Informacije Odjeljenja kriminalističke policije Gradačac u vezi prijave Lojić Senada
b) Odgovora Uprave policije u vezi prijave Lojić Senada
5. Razmatranje prigovora Feriza Adrovića na vjerodostojnost Zaključka Senata Univerziteta u Tuzli
6. Razmatranje:
a) Izvještaja Kantonalne uprave za inspkecijske poslove u vezi anonimne prijave protiv direktorice JU OŠ „Brijesnica“, Brijesnica Velika
b) Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke o poduzetim radnjama u vezi anonimne prijave protiv direktorice JU OŠ „Brijesnica“, Brijesnica Velika
c) Informacija Uprave policije, Sektor kriminalističke policije u vezi anonimne prijave protiv direktorice JU OŠ „Brijesnica“ Brijesnica Velika
7. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke Selman Adija
8. Upoznavanje sa izjašnjenjem Pedagoškog zavoda TK u vezi zahtjeva Udruženja za
naučno-tehnički odgoj mladih u TK za dopunu Nastavnog plana i programa u 6. razredu za predmet Tehnička kultura
9. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0