Pozivi

Saziv 16. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

22.04.2021 13:30
Slika
koja će se održati u srijedu 28.4.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-269 -1/21
Tuzla, 21.4.2021.godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, zamjenik predsjednika Komisije

S A Z I V A

šesnaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u srijedu 28.4.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Odluke o usvajanju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina
2. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2020. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini,
4. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2019. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu
6. Razmatranje Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1. – 31.12.2020. godine
7. Razmatranje Izvještaja o radu javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1.–31.12.2020. godine
8. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.–31.12.2020. godine
9. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2020. godini
11. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
12. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.2020. – 31.12.2020. godine
13. Razmatranje nacrta Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
14. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije

Jakub Suljkanović,v.r.

0 0