Pozivi

Saziv 16. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

15.10.2021 14:51
Slika
koja će se održati u srijedu, 20.10.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-608-1/21
Tuzla, 13.10.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
šesnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u srijedu, 20.10.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1.Razmatranje anonimne prijave protiv direktorice JU OŠ „Brijesnica“ Brijesnica
Velika dostavljena od zaposlenika škole
2. Razmatranje anonimnog zahtjev za preispitivanje zloupotrebe pozicije direktora
JU „Centar za obrazovanje i vaspitanje rehabilitaciju slušanja i govora“ Tuzla
3. Razmatranje zahtjeva Dinke Bosankić za tumačenje Pravilnika o uslovima,
kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj:17/17 i 1/18) sa Zakonom o dopusnkim pravima branilaca i članova njihovih porodica – drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20)
4. Razmatranje prigovora Aljić Denize na odgovor Komisije
5.Razmatranje prigovora dr.sci. Feriza Adrovića na Izjašnjenje Senata Univerziteta
u Tuzli
6. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0