Pozivi

Saziv 15. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

16.09.2021 13:48
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 20.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-550-1/21
Tuzla, 03.09.2021. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
petnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 20.09.2021. godine, sa početkom u 11,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje Informacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove u vezi
anonimne predstavke zabrinutog roditelja/nastavnika, koja se odnosi na JU Prva osnovna škola Živinice
2. Upoznavanje sa izjašnjenjem Univerziteta u Tuzli po predstavci dr.sci. Feriza
Adrovića
3. Razmatranje Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi žalbe Aljić
Denize
4. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0