Pozivi

Saziv 14. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

19.02.2021 08:13
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 22.02.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku
i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02- 142 -1/21
Tuzla, 17.02.2021.g.

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona

S A Z I V A
četrnaestu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u ponedjeljak, 22.02.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona kantona 2020. – 2024.
2. Razmatranje Izvještaja o razvoju sa Izvještajem o implementaciji Strategije razvoja Tuzlanskog kantona 2016.-2020.godina, za 2019. godinu
3. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima poslovanja privrednih društava iz
oblasti industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
4. Razmatranje Informacije o stanju u malim i srednjim preduzećima na Tuzlanskom
kantonu u 2019. godini sa prijedlogom smjernica za naredni period
5.Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini
6. Tekuća pitanjaPredsjednik
Skupštine Tuzlanskog kantona
Slađan Ilić
0 0