Pozivi

saziv 14. sjednice Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

 

16.12.2021 12:25
Slika
koja će se održati u četvrtak 23.12.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske
slobode Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-725-1/21
Tuzla, 10.12.2021.godine

Na osnovu člana 23. Poslovnika o radu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode

S A Z I V A
četrnaestu sjednicu Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode,
koja će se održati u četvrtak 23.12.2021. godine, sa početkom u 14,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje molbe vijećnika Gradskog vijeća Grada Tuzla za podršku u svrhu
očuvanja demokratije i demokratskih procesa u Tuzli
2. Razmatranje Informacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
u vezi predstavke Midhata Glavića u vezi implementacije preporuke Ombudsmena za ljudska prava BiH
3. Tekuća pitanjaPredsjednik
Komisije za pravdu, ljudska prava i
građanske slobode
Vedrana Petrović, v.r.
0 0