Pozivi

Saziv 14. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

koja će se održati u utorak, 26.03.2024. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.03.2024 11:58
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-176-1/24
Tuzla, 19.03.2024.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

četrnaestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 26.03.2024. godine sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti akumulacije “Modrac”
2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini
3. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Husein Tokić, v.r.
0 0