Pozivi

Saziv 14. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

 

09.07.2021 12:38
Slika
koja će se održati u srijedu, 14.7.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-442-1/21
Tuzla, 6.7.2021. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednica Komisije

S A Z I V A
četrnaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 14.7.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati,
u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1.Razmatranje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju
2.Razmatranje žalbe Asifa Alibegovića na rad JU OŠ „Doborovci“ Doborovci vezano za imenovanje privremenog školskog odbora
3.Razmatranje inicijative Udruženja građana „Multi“ Tuzla za uvođenje „Eko dana“ u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona
4.Razmatranje odgovora Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona vezano za predstavku Udruženja diplomiranih defektologa Tuzlanskog kantona „Cognita“ za vrednovanje radnog iskustva pri zaposlenju
5.Razmatranje Izvještaja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona vezano za imenovanje privremenog školskog odbora JU OŠ „Lukavac Grad“ Lukavac
6.Razmatranje prigovora dr.sc. Feriza Adrovića na izjašnjenje dekana Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli
7.Upoznavanje sa molbom Denize Aljić za odgovor na žalbu (02-45-116-1/21 od 9.2.2021. godine)
8.Tekuća pitanja
Predsjednica Komisije
Mirela Memić, v.r.
0 0