Pozivi

Saziv 13. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku

koja će se održati u utorak, 26.03.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.03.2024 12:00
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-177-1/24
Tuzla, 19.03.2024. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

trinaestu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 26.03.2024. godine, sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Zaključka Gradskog vijeća Lukavac broj: 01-02-609-1/24 od
21.02.2024. godine
2. Razmatranje predstavke dr.sci. Zijada Ferhatbegovića
3. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi kriterija i
načina ocjenjivanja nastavnog osoblja na JU Univerzitet u Tuzli
4. Upoznavanje sa:
a) Odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zaključka Komisije od
30.01.2024. godine koji se odnosio na realizaciju nastave u slučajevima prijave o postavljanju eksplozivnih naprava u školama
b) Odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi zaključka Komisije od 30.01.2024. godine po predstavci direktorice JU Gimnazija Živinice
5. Upoznavanje sa odgovorom Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstavke Zoraide Dedić
6. Upoznavanje sa Zaključkom Senata Univerziteta u Tuzli koji se odnosi na
predstavku vanrednih profesora JU Univerzitet u Tuzli
7. Upoznavanje sa Informacijom direktorice JU Mješovita srednja Mašinska škola
Tuzla vezano za slučaj vršnjačkog nasilja u školi
8. Upoznavanje sa Informacijom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK u
vezi predstavke Mustafe Mujkića
9. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Boris Krešić, v.r.
0 0