Pozivi

Saziv 12. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

koja će se održati u utorak, 19.12.2023. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

18.12.2023 12:17
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-647-1/23
Tuzla, 18.12.2023.godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

dvanaestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak, 19.12.2023. godine sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2023. godini, radi davanja mišljenja
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije
Husein Tokić, v.r.
0 0