Pozivi

Saziv 11. sjednice Zakonodavno-pravne komisije

koja će se održati u srijedu, 27.5.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

20.05.2020 10:37
Slika
 
B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Zakonodavno-pravna komisija
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-327-1/20
Tuzla, 19.5.2020.g.


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

jedanaestu sjednicu Zakonodavno-pravne komisije, koja će se održati u srijedu, 27.5.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine TK

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje nacrta Strategije prema mladima Tuzlanskog kantona 2020 – 2024.
2. Razmatranje zahtjeva Ministarstva privrede TK za tumačenje odredaba Zakona o subvenciji za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće
3. Tekuća pitanjaPredsjednik
Zakonodavno-pravne komisije
Muamer Zukić, v. r.
0 0