Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

15.07.2021 15:24
Slika
koja će se održati u ponedjeljak 19.07.2021. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu i
šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-471-1/21
Tuzla, 12.07.2021. godine


Na osnovu člana 10. stav (2) Poslovnika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

jedanaestu sjednicu Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak 19.07.2021. godine sa početkom u 12,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje prijedlog teksta Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini, radi davanja mišljenja
2. Tekuća pitanja
Predsjednik Komisije

Alen Karić, v.r.
0 0