Pozivi

Saziv 11. sjednice Komisije za kulturu, sport i mlade

 

30.05.2022 14:51
Slika
koja će se održati u ponedjeljak, 06.06.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za kulturu, sport i mlade
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-352-1/22
Tuzla, 27.05.2022. godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A

jedanaestu sjednicu Komisije za kulturu, sport i mlade Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u ponedjeljak, 06.06.2022. godine, sa početkom u 13,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu
2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla za 2021. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Specijalna biblioteka „Behram-beg“ Tuzla za 2021. godinu
5. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2021. godini
6. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Bahrudin Ahmetagić, v.r.
0 0