Pozivi

saziv 10. sjednice Komisije za borbu protiv korupcije

koja će se održati u četvrtak, 14.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

13.12.2023 14:23
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za borbu protiv korupcije
Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-636-1/23
Tuzla, 12.12.2023.godine


Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije


S A Z I V A

desetu sjednicu Komisije za borbu protiv korupcije Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u četvrtak, 14.12.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona


Za sjednicu predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u Izvještaju o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2022. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije Bosne i Hercegovine
2. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Boris Krešić, v.r
0 0