Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za zdravstvo

koja će se održati u srijedu, 27.05.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.05.2020 14:04
Slika
 

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
Komisija za zdravstvo
Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-324-1/20
Tuzla, 19.05.2020.g.


Na osnovu člana 44. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za zdravstvo Skupštine Tuzlanskog kantona,
koja će se održati u srijedu, 27.05.2020. godine, sa početkom u 14,00 sati u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu je predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Komisije za zdravstvo Skupštine TK
2. Razmatranje prijedloga Odluke o potvrđivanju Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
3. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune
Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
4. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Zavoda za javno zdravsto Tuzlanskog kantona za 2019. godinu
6. Tekuća pitanja

Predsjednik Komisije
Zumra Begić,v.r.
0 0