Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku

 

09.03.2023 09:16
Slika
koja će se održati u utorak, 14.03.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona –
Broj: 02-02-151-1/23
Tuzla, 07.03.2023. godine

Na osnovu člana 10. Poslovnika o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku Skupštine Tuzlanskog kantona koja će se održati u utorak, 14.03.2023. godine, sa početkom u 10,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Upoznavanje sa Poslovnikom o radu Komisije za privredu, ekonomsku i finansijsku
politiku Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje prijedloga Zakona o dopunama Zakona o porezu na promet
nepokretnosti i prava
3. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja
visokoškolske ustanove Univerzitet FINRA
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2023. do 2029. godine
5. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio-televizija Tuzlanskog kantona za 2021. godinu
6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za period I-XII 2021. godine
7. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP “Međunarodni aerodrom Tuzla” d.o.o. za period 01.01 do 31.12.2021. godine
8. Razmatranje Informacije o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2022. godini
9. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim izvještajima Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica za 2021. godinu, konstatovanih od strane Ureda za reviziju Federacije BiH
10. Tekuća pitanja


Predsjednik Komisije
Jakub Suljkanović, v.r.
0 0