Pozivi

Saziv 1. sjednice Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona

koja će se održati u utorak 26.05.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

20.05.2020 10:34
Slika
 


B o s n a i H e r c e g o v i n a
- Federacija Bosne i Hercegovine -
T U Z L A N S K I K A N T O N
S k u p š t i n a
- Komisija za obrazovanje
i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona -
Broj: 02-02-325-1/20
Tuzla, 19.05.2020.g.

Na osnovu člana 39. Poslovnika Skupštine Tuzlanskog kantona, predsjednik Komisije

S A Z I V A
prvu sjednicu Komisije za obrazovanje i nauku Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u utorak 26.05.2020. godine, sa početkom u 9,00 sati, u prostorijama Skupštine Tuzlanskog kantona

Za sjednicu predlaže sljedeći
D n e v n i r e d:
1. Razmatranje i usvajanje Poslovnika o radu Komisije za obrazovanje i nauku
Skupštine Tuzlanskog kantona
2. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2019.
godinu
3. Razmatranje predstavke Amele Sinanović i Zerine Dedajić iz Tuzle
4. Razmatranje prijedloga Udruženja profesora i nastavnika informatike u TK za
izmjene Pedagoških standarda
5. Razmatranje prigovora uposlenika OŠ “Gornja Tuzla” na ponašanje pedagoga u JU
OŠ “Gornja Tuzla” Sanele Hadžimehemdović
6. Razmatranje predstavke Larise Šuše
7. Razmatranje obavijesti i dopune prijave Goletić Asmire protiv bivše direktorice
Džidić Šukrije
8. Razmatranje Informacije Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona u vezi predstavke
Imširagić Amre
9. Razmatranje Informacije JU Srednja Medicinska škola Tuzla u vezi anonimne
prijave protiv Avdić Mirnesa, direktora JU Srednja Medicinska škola Tuzla
10. Razmatranje Informacije Ministarstva obrazovanja i nauke u vezi predstave Sanele
Hadžimehmedović
11. Tekuća pitanjaPredsjednik Komisije
Midhat Čaušević, v.r.
0 0