Konkursi

PONIŠTENJE JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ BOŠNJAČKOG NARODA

 

30.07.2021 13:41
 

Na osnovu Odluke o poništenju javnog konkursa, broj: 02-02-421-5/21 od 30.7.2021. godine, Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Tuzlanskog kantona objavljuje

 

PONIŠTENJE

JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA NEZAVISNOG ODBORA IZ REDA GRAĐANA, IZ BOŠNJAČKOG NARODA

                                                                      

     Poništava se Javni konkurs za imenovanje jednog člana Nezavisnog odbora iz reda građana, iz bošnjačkog naroda, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“ od 30.6.2021. godine, u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 52/21 od 2.7.2021. godine i na web stranici www.skupstina.tk.gov.ba.

0 0