Info za javnost

OBAVJEŠTENJE

 

26.05.2023 10:54
za lica koja će aplicirati po Javnom pozivu u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za ZAPOŠLJAVANJE branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kantona

Obavještavaju se lica koja će aplicirati po Javnom pozivu u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za ZAPOŠLJAVANJE branilaca i članova njihovih porodica Tuzlanskog kanton, da umjesto traženog dokumenta tačkom 11. Javnog poziva-Uvjerenje da je lice evidentirano/nije evidentirano u registru novčanih kazni zbog duga i neplaćenih novčanih kazni i troškova izrečenih radi učinjenog prekršaja jer sa zaposlenikom nije zaključio ugovor o radu („rad na crno“), mogu priložiti izjavu datu pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenu kod nadležnog gradskog/općinskog organa ili notara.

0 0