Pozivi

Obavijest o nastavku 41. sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona

ponedjeljak, 10.5.2021. godine, u 10,00 sati, u Velikoj dvorani BKC Tuzla

05.05.2021 15:17
 

Obavještavamo Vas da je za ponedjeljak, 10.5.2021. godine, sa početkom u 10,00 sati zakazan nastavak četrdeset prve sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona, koja će se održati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona Tuzla, sa sljedećim preostalim tačkama dnevnog reda:

 

 1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Zaštićeni pejzaž „Konjuh“ Banovići za 2020. godinu
 2. Razmatranje Izvještaja o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini
 3. Razmatranje Izvještaja o poslovanju Javnog preduzeća „ Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. za period 1.1. do 31.12.2019. godine
 4. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2020. godinu
 5. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 1.1.-31.12.2020. godine
 6. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period 1.1-31.12.2020. godine
 7. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
 8. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona za 2020. godinu
 9. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Muzej istočne Bosne Tuzla u 2020. godini
 10. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona za period 1.1.-31.12.2020. godine
 11. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period 1.1.2020.-31.12.2020. godine
 12. Razmatranje prijedloga Zaključka u vezi zahtjeva za autentično tumačenje članova 40-48. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20)
 13. Razmatranje nacrta Zakona o ugostiteljstvu Federacije Bosne i Hercegovine, radi davanja mišljenja
0 0